Disclaimer

Royal Canin Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Royal Canin Nederland B.V.

De op deze website getoonde informatie wordt door Royal Canin Nederland B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Verwijzingen naar sites die niet door Royal Canin Nederland B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Royal Canin Nederland B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Royal Canin Nederland B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Alhoewel Royal Canin Nederland B.V. al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Royal Canin Nederland B.V.