Legal Statement Royal Canin Nederland & MARS Inc.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WEBSITES BEHEERD DOOR DE BEDRIJVENFAMILIE VAN MARS, INCORPORATED
Als lid van de bedrijvenfamilie van Mars, Incorporated ('Mars'), bieden we een online informatie- en communicatieservice die u hopelijk interessant en informatief zult vinden.Er zijn een paar (cyber)spelregels waaraan onze bezoekers zich moeten houden wanneer ze onze site bezoeken, dus vragen we alle bezoekers deze algemene voorwaarden ('Overeenkomst') aandachtig te lezen.

Royal Canin Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van onze website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van Royal Canin Nederland B.V. De op deze website getoonde informatie wordt door Royal Canin Nederland B.V. met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Verwijzingen naar sites die niet door Royal Canin Nederland B.V. worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Royal Canin Nederland B.V. uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Royal Canin Nederland B.V. worden onderhouden wordt afgewezen.

Royal Canin Nederland B.V is een dochteronderneming van Mars Incorporated en heeft een disclaimer opgesteld in overeenstemming met het legal beleid van Mars Incorporated. Het volledige Royal Canin - Mars Inc. Legal statement kunt u hier teruglezen:

Legal Statement Mars Inc

Royal Canin Nederland B.V

Postbus 63
5460 AB Veghel

april 2018