Privacy Statement

Royal Canin Nederland B.V. hecht veel waarde aan uw privacy en wil u daarom uitgebreid informeren over het beleid en de maatregelen die Royal Canin Nederland B.V. heeft genomen om uw privacy te beschermen.

Dit doet Royal Canin Nederland B.V. opdat u vertrouwen heeft in de manier waarop Royal Canin Nederland B.V. omgaat met de door u aan ons verstrekte gegevens van uzelf (‘persoonsgegevens') en/of uw hond(en) en/of kat(ten) (‘huisdiergegevens')  en begrijpt hoe Royal Canin Nederland B.V. uw persoonsgegevens gebruikt om u de beste producten en een optimale dienstverlening te bieden.

Het kan dat de server(s) die de toegang tot deze site mogelijk maakt/maken en de database(s) waarin informatie is opgeslagen, zich niet in het land bevindt/bevinden van waaruit u op deze site terecht bent gekomen. Het kan dus dat persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt worden verstuurd naar een ander land. Het verzamelen, bewerken en gebruik van persoonsgegevens gebeurt echter altijd in overeenstemming met ons privacybeleid.

Hoewel Royal Canin Nederland B.V. niet voornemens is het beleid vaak te veranderen, adviseren wij u om bij een bezoek aan onze site te controleren of u met ons actuele beleid instemt. Royal Canin Nederland B.V. zal geen wijzigingen doorvoeren met terugwerkende kracht, tenzij dat van rechtswege verplicht is.

Onze sites kunnen onder andere bestaan uit nieuws, games, prijsvragen en kunnen daarnaast advertenties en mogelijkheden voor online adviezen en/of aankopen bevatten. Royal Canin Nederland B.V. kan ook informatie over de organisatie en producten verstrekken en biedt de mogelijkheid om bij ons te solliciteren. Royal Canin Nederland B.V. hoopt dat een bezoek aan www.royalcanin.nl en overige websites opgezet onder de verantwoordelijkheid van Royal Canin Nederland zinvol is en dat u regelmatig terugkomt.

Neemt u even tijd om nauwkeurig ons beleid na te lezen. Als hulpmiddel daarbij biedt Royal Canin Nederland B.V. u hier een korte samenvatting.

1.         Royal Canin Nederland B.V. gebruikt uw persoonsgegevens om aan uw verzoeken te kunnen voldoen en om u beter van dienst te kunnen zijn. Zonder uw toestemming deelt Royal Canin Nederland B.V. uw persoonsgegevens niet met externe partijen cq. derden.

 2.         Royal Canin Nederland B.V. stuurt u alleen informatie op uw verzoek (opt-in) en in overeenstemming met de door u opgegeven persoons- en huisdiergegevens. Royal Canin Nederland B.V. respecteert uiteraard uw opt-out verzoek.

 3.         Royal Canin Nederland B.V. behoudt zich het recht voor "cookies" en/of "web beacons" te gebruiken om beter te kan begrijpen welke informatie interessant is voor gebruikers van onze website, om betere functionaliteit te kan bieden en om gebruikers een gepersonaliseerde inhoud te kan bieden.

4.         Royal Canin Nederland B.V. gaat nauwkeurig om met uw persoonsgegevens.

5.         Royal Canin Nederland B.V. behoudt zichzelf het recht voor om in bepaalde gevallen persoonsgegevens te gebruiken of te verstrekken om bijvoorbeeld te voldoen aan een wettelijk verzoek of om ons bezit te beschermen.   

Hoe verzamelt Royal Canin Nederland B.V. persoonsgegevens? 

Royal Canin Nederland B.V. verzamelt persoonsgegevens van bezoekers op vrijwillige basis. Royal Canin Nederland B.V. kan bezoekers onder andere vragen naar hun namen, adressen, e-mailadressen, vaste en/of mobiele telefoonnummers, demografische gegevens (leeftijd, geslacht e.d.) en naam, ras, leeftijd van hond en/of kat. Bezoekers kunnen ervoor kiezen om online persoonsgegevens te verstrekken om mee te doet aan prijsvragen, om informatie aan te vragen of opmerkingen te sturen, om deel te nemen aan een voordeelregeling voor (vaste) klanten.

Het is ook mogelijk dat Royal Canin Nederland B.V. lijsten met contactgegevens, demografische gegevens of andere informatie verkrijgt uit andere bronnen. Voor uw gemak en om u beter van dienst te zijn, kan Royal Canin Nederland B.V. deze gegevens combineren met de gegevens die u aan ons verstrekt. U kunt uw contactgegevens of uw voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van informatie over aanbiedingen en andere informatie op elk moment laten wijzigen of corrigeren. Neem hiervoor contact op met Royal Canin Nederland B.V. .

Ondanks het feit dat onze websites grotendeels gericht zijn op volwassenen, adviseert Royal Canin Nederland B.V. ouders ook toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen. Royal Canin Nederland B.V. kan bezoekers naar hun leeftijd vragen zodat we leeftijdsgerichte content kunnen verstrekken en tevens aan bepaalde wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

Wat doet Royal Canin Nederland B.V. met uw persoonsgegevens?

Royal Canin Nederland B.V. verzamelt persoonsgebonden informatie om u per post, e-mail of SMS te voorzien van nieuws, om op uw vragen of opmerkingen te reageren, om uw registratie voor bepaalde activiteiten mogelijk te maken en/of om brochures, productmonsters, aanbiedingen en andere informatie over onze producten en ons bedrijf te sturen. Aan bezoekers die hun woonadres, e-mailadres of (mobiele) telefoonnummer opgeven, wordt gevraagd of zij in de toekomst meer informatie van Royal Canin Nederland BV willen ontvangen. Uitsluitend bezoekers die aangeven dat ze daar prijs op stellen, ontvangen daarna verdere informatie per post, e-mail of (mobiele) telefoon.

Royal Canin Nederland B.V. kan u ook vragen of u informatie wenst te ontvangen over andere producten van onze partners. Alleen degenen die uitdrukkelijk aangeven dat zij dergelijke informatie online willen ontvangen, krijgen die informatie. Als Royal Canin Nederland B.V. niet zeker is van uw voorkeuren kan Royal Canin Nederland B.V. u daarnaar vragen. Royal Canin Nederland B.V. geeft bezoekers van onze website tevens de mogelijkheid om de ontvangst van e-mail of informatie op elk gewenst moment te beëindigen ("opt-out").

Zoals gebruikelijk in veel branches, kan Royal Canin Nederland B.V. potentiële klanten ook benaderen met gebruikmaking van (aangekochte) lijsten van consumenten die heeft aangegeven dat zij productinformatie wensen te ontvangen ("opt-in lijsten"). Royal Canin Nederland B.V. zal elk opt-out verzoek respecteren. Ook vragen van diegenen die ons van opt-in lijsten voorzien hebben de verzekering dat er alleen email-adresgegevens worden verstrekt van consumenten die heeft aangegeven dat zij informatie met betrekking tot producten en aanbiedingen per email wensen te ontvangen.

Persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en door aan ons gelieerde maatschappijen, vertegenwoordigers of zakenpartners die assisteren bij het maken van deze site en de bijbehorende informatie en die producten en diensten leveren die nodig is om op uw verzoeken te kan reageren (bijvoorbeeld bij het verwerken van online aanvragen,  het organiseren van sweepstakes en het verzorgen van promotionele aanbiedingen), waardoor Royal Canin Nederland B.V. u beter van dienst kan zijn in overeenstemming met dit beleid. Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan of gedeeld worden met onze huidige of toekomstige dochterondernemingen of andere aan ons verbonden of verwante bedrijven in het kader van een efficiënte dienstverlening en om onnodig contact met u te vermijden. Daarnaast kan Royal Canin Nederland B.V. u af en toe vragen of wij de informatie kenbaar mogen maken aan betrouwbare derden. Op het moment dat de informatie verzameld wordt, zal Royal Canin Nederland B.V. u niet alleen laten weten of het delen van de informatie met derden in de lijn der verwachting ligt, maar we zullen ook aangeven om wat voor soort bedrijven het gaat en welke informatie we willen delen. Royal Canin Nederland B.V. zal die informatie alleen maar delen als u daarmee instemt. Overigens deelt  Royal Canin Nederland B.V. persoonsgegevens uitsluitend met bedrijven die zich ook verplicht heeft om een zorgvuldig beleid op dit gebied te voeren.

Hoe gebruikt Royal Canin Nederland B.V. "cookies" ?

Wat zijn cookies?
"Cookies" zijn gegevensbestanden die een website naar uw computer stuurt terwijl u de site bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie op basis waarvan onze site belangrijke informatie kan onthouden waardoor het gebruik van de site voor u efficiënter en nuttiger verloopt. Onze sites gebruikt cookies voor verschillende doeleinden. Zo maakt Royal Canin Nederland B.V. bijvoorbeeld gebruik van de cookie-technologie en IP-adressen om niet-persoonsgebonden informatie van online-bezoekers te verzamelen en om voor geregistreerde bezoekers een optimaal geïndividualiseerd site-gebruik mogelijk te maken.

Hoe gebruikt Royal Canin Nederland B.V. cookies?
Bezoekers van onze site gebruiken verschillende webbrowsers en computers.  Om uw bezoek zo soepel mogelijk te laten verlopen met de technologie die u gebruikt, registreren we automatisch het type webbrowser (bijv. Internet Explorer, Netscape) en de besturingssystemen (bijv. Windows, Mac) die door bezoekers worden gebruikt, evenals de domeinnaam van hun internetproviders. Royal Canin Nederland B.V. houdt ook het totaal aantal bezoekers aan onze site bij (in samengestelde vorm) om onze site te actualiseren en te verbeteren; tijdens dit proces wordt geen persoonsgebonden informatie verzameld. Uit deze gegevens kan Royal Canin Nederland B.V. afleiden of bezoekers een voorkeur hebben voor bepaalde onderdelen of onderwerpen, waardoor Royal Canin Nederland B.V. de site actueel en voor het merendeel van de bezoekers interessant kan houden. 

Hoe gebruikt Royal Canin Nederland B.V. cookies om uw ervaringen met onze sites te individualiseren?
Met behulp van de cookietechnologie kan Royal Canin Nederland B.V. de informatie op onze sites beter afstemmen op de wensen van onze bezoekers. Tevens kan Royal Canin Nederland B.V. hierdoor het inschrijven en deelnemen aan acties en het aanbod van andere functies op onze site makkelijker maken voor de bezoekers.

En als u geen cookies wilt?
Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser (bijv. Internet Explorer, Firefox, Safari of Chrome) alle cookies uitzetten. (Kijk in het Helpmenu van uw browser om uw cookies op de juiste manier te wijzigen of te updaten). Als u de cookies uitzet, kan het is dat u geen toegang krijgt tot een aantal van bovengenoemde opties.

Wat doet Royal Canin Nederland B.V. om uw persoonsgegevens te beschermen?

Royal Canin Nederland B.V. heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat onze interne procedures voldoen aan onze hoge normen. Royal Canin Nederland B.V. spant zichzelf ook naar beste vermogen in om te bewerkstelligen dat andere partijen waarmee Royal Canin Nederland B.V. samenwerkt u toegang te geven tot deze site en om verzoeken te behandelen, zich verbinden tot het beschermen van de persoonsgegevens die zij daartoe nodig heeft en dat zij uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de informatie die u wilt ontvangen zal waarderen.

Wat is het beleid van Royal Canin Nederland B.V. ten aanzien van links naar andere websites?

Het is mogelijk dat Royal Canin Nederland B.V. links aanbieden naar sites die geen onderdeel van de Royal Canin Nederland B.V. vormen. Royal Canin Nederland B.V. probeert echter om alleen links aan te bieden met sites die dezelfde normen als Royal Canin Nederland B.V. zelf hanteren. U dient echter altijd zelf het privacybeleid van dergelijke sites te controleren, zodat u weet op welke manier zij persoonlijke informatie verzamelen, inclusief het eventuele gebruik van cookies. Royal Canin Nederland B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het informatieverzamelingsbeleid van sites die door andere bedrijven beheerd worden. Indien u een andere site bezoekt, dient u zich op de hoogte te stellen van de geldende privacyregels en overige voorwaarden. 

Wat dient u nog meer te weten?

Royal Canin Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om persoonsgegevens te gebruiken of te verstrekken om aan enige wet- en regelgeving of wettig verzoek te voldoen, om onderzoeken uit te voeren naar consumentenklachten of mogelijke wetsovertredingen, om de integriteit van onze site te waarborgen, om aan uw verzoeken te voldoen en om medewerking te verlenen aan een justitieel onderzoek.

Wat moet u doen als u nog vragen heeft of indien u de informatie wilt bekijken, actualiseren of verwijderen of indien u in de toekomst geen informatie meer wenst te ontvangen?

Indien u wilt dat Royal Canin Nederland B.V. de informatie waarover Royal Canin Nederland B.V. beschikt, bekijkt, wijzigt, of verwijdert (met inachtneming van toepasselijke juridische uitzonderingsgevallen), of indien u in de toekomst geen informatie van ons meer wenst te ontvangen of vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met de afdeling Productvoorlichting & Service . U kunt ook schrijven naar onderstaand adres:

Royal Canin Nederland B.V
Productvoorlichting & Service
Postbus 63
5460 AB Veghel

Royal Canin (Nederland) BV is een dochteronderneming van Mars Incorporated. Dit privacybeleid in opgesteld in overeenstemming met het privacybeleid van Mars Incorporated.

Royal Canin Nederland B.V.