Stichting Hulphond Nederland

Stichting Hulphond Nederland is hét expertisecentrum voor het opleiden en inzetten van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische zorg.

De stichting heeft in de afgelopen 30 jaar veel ervaring opgedaan en is leidend onder de hulphondenscholen in Nederland. Stichting Hulphond Nederland is toonaangevend in haar aanbod van verschillende soorten hulphonden en de wijze waarop zij deze professioneel ter beschikking stelt.

Zo leert Stichting Hulphond honden tot 70 vaardigheden om mensen met lichamelijke beperkingen of therapeutische behoeften te helpen. Dit zijn mensen met zware fysieke beperkingen, epilepsie, trauma’s als ook kinderen en jongeren met ernstige gedragsstoornissen, een geestelijke beperking of het syndroom van down.

Meer informatie: www.hulphond.nl