Katten en honden helpen om zo gezond mogelijke levens te leiden.

Mijn kat is agressief

Agressie bij een kat is een lastig te verhelpen en een serieus probleem. De boosheid en het geweld kunnen gericht zijn op katten, andere dieren en mensen. Hoe ga je om met agressie bij je kat?

Ineens of wel vaker agressief?

Sommige katten hebben meer behoefte aan eigen ruimte en zijn van nature wat agressiever naar andere dieren of zelfs jou als baasje. Je kunt dan rekening houden met de wensen van je kat, maar ook proberen dit gedrag te temperen. Het is ook mogelijk dat je kat normaal nooit boos en gewelddadig gedrag vertoont en nu ineens wel. Kijk in deze situatie of je kat misschien pijn heeft. Als een kat zich niet lekker voelt, wil zij vaak niet aangeraakt worden en uiting van geweld kan een indicatie zijn.

Oorzaken agressie bij katten

 • Te fanatiek opgaan in het spel
 • Angst 
 • Aandrang om te verdedigen
 • Concurrentie onder katers
 • Frustratie
 • Jaagdrift
 • Uiten van pijn
 • Territorium afbakenen
 • Beschermen van het nest door de moederpoes
 • Gezondheidsklachten

Uitingen agressie

Dreigen en daadwerkelijk aanvallen duiden op agressie. Er zijn verschillende manieren waarop je kan herkennen dat je kat agressief gedrag vertoont. Let daarbij op de volgende uitingen:

 • langdurig onafgebroken aanstaren
 • uithalen met poten
 • bijten
 • vechten
 • blazen
 • spugen
 • janken
 • sissen
 • grommen
 • krijsen

Bij een agressieve kat zie je vaak een combinatie van de genoemde uitingen. Let goed op of het om agressie gaat omdat sommige uitingen ook bij ander gedrag terug te zien zijn.

Niet troosten of straffen

Het straffen van een agressieve kat is zinloos en maakt de situatie alleen maar erger. Ook troosten raden we af. Je kat kan dit als een beloning zien voor agressief gedrag. Je kunt daarom het agressieve gedrag op het moment zelf het beste negeren. Wil je agressie bij je kat verhelpen, dan kun je het beste hulp inschakelen van een kattendeskundige, zoals je dierenarts. Laat katten onderling een ruzie nooit uitvechten en voorkom zo traumatisering bij je kat.


Deel dit bericht

Andere relevante kennis voor katten in deze levensfase…