Katten en honden helpen om zo gezond mogelijke levens te leiden.

Kunnen katten en honden samenleven?

'Leven als kat en hond' is een gezegde dat duidt op ruzie maken. Maar veel katten en honden kunnen prima met elkaar samenleven. Wel helpt het enorm als zowel de kat als de hond al op jonge leeftijd kennis hebben gemaakt met de andere soort.

Socialisatie

Als je wilt dat een kat en een hond in harmonie samenleven, scheelt het ontzettend als beide dieren in hun vroege jeugd gesocialiseerd zijn met de andere soort. In elk geval geldt altijd: laat de introductie tussen de twee rustig verlopen en forceer niets! Schakel eventueel een gedragskundige in. Het fijnste is het om de kat een plek te bieden waar zij zich terug kan trekken en wat hoge plekjes, waar de hond haar niet kan bereiken. Een kat in het nauw maakt rare sprongen! Voorkom dat.

Lichaamstaal

Katten en honden hebben allebei een andere manier van communiceren. Toch hoeft dit een harmonieus samenleven niet in de weg te staan. Er kan wel eens sprake zijn van een communicatieverwarring. Een zwiepende staart betekent bij de kat opwinding of irritatie, bij de hond vaak juist enthousiasme en blijheid. En als een hond een speelboog maakt en blaft om de kat uit te nodigen om te spelen, kan je kat dat ervaren als een op handen zijnde aanval. Ze moeten elkaars gedrag leren begrijpen.

Voorkom een aanvaring

Het mag duidelijk zijn; als een kat en hond serieus met elkaar in aanvaring komen, kan dat heel naar aflopen. Voor zowel de kat als de hond. Katten kunnen de neiging hebben hun klauwen te richten op de ogen en de snoet van de hond. Dit kan heel vervelende wonden veroorzaken. Een hond, zeker een grotere, kan een kat echt kwaad doen, met zelfs de dood tot gevolg. Dit wil je natuurlijk altijd voorkomen. Informeer dus goed of de hond en kat die je bij elkaar wilt zetten, dat al gewend zijn!

Laat de twee niet samen alleen

Als de eerste introductie tussen de twee heeft plaatsgevonden en ze lijken elkaar te accepteren, wees dan in het begin nog heel voorzichtig met hen alleen laten. Je weet niet wat een van de twee doet, als hij of zijn zich in het nauw gedreven voelt. Moet je dus weg, zorg dan dat je hond en kat van elkaar scheidt. Pas als je er 100% zeker van bent dat ze elkaar volledig respecteren en misschien zelfs wel vriendjes zijn, dan kun je ze samen alleen laten.


Deel dit bericht

Andere relevante kennis voor katten in deze levensfase…